Hej världen!

I Filipstad är kretsen vilande.

Du som bor i en kommun där det saknas en krets får gärna hänga på aktiviteterna i en närliggande krets. Under 2020 anordnade det regionala kansliet aktiviteter i Filipstad – här finns flera medlemmar som är intresserade.

Kontakta vårt regionala kansli om du vill starta upp verksamhet eller vill delta i aktiviteter med andra kretsar. Vi välkomnar alltid nya personer som vill engagera sig.

Skicka e-post till det regionala kansliet